Ta strona używa ciasteczka (cookies). Tutaj zanjdziesz wiecej informacji o ciasteczkach.

  Akceptuje ciasteczka na tej stronie.
kar ban reh ban usg ban med ban

b1

Współpracujemy z

ALAB laboratoria
Opieka medyczna dla firm
Ratownictwo medyczne
Prywatna opieka medyczna
Protetyka słuchu
×

Wiadomość

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

View GDPR Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.
kardiolog

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Kardiologiczna

kardiologia usgOferujemy Państwu pełny zakres standardowej nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej. Wykonujemy badania echokardiograficzne (przezklatkowe) aparatem Toshiba Xario XG 680. Mamy możliwości ambulatoryjnego monitorowania EKG metodą holtera – z rejestracją do 5 dni. W zależności od wskazań używamy rejestratrów 3-kanałowych lub 12-kanałowych.

Diagnostykę i leczenie nadciśnienia tętniczego  wspiera automatyczny całodobowy pomiar ciśnienia tzw. „holter ciśnieniowy” z wykorzystaniem rejestratora rekomendowanego przez ESH . W diagnostyce choroby niedokrwiennej serca wykorzystujemy zarówno klasyczny spoczynkow zapis EKG (z możliwością rejestracji cyfrowej), oraz ekg wysiłkowe wykonywane na bieżni ruchomej. Badania wykonujemy zarówno w ramach umowy z NFZ – dla pacjentów Poradni Kardiologicznej NZOZ Palomed, jak też komercyjnie.

Wykonywane badania

USG serca - ECHO

Najpowszechniej stosowana nieinwazyjna metoda oceny struktury i czynności serca

echoGłówne grupy wskazań do badania ECHO:
- Ocena globalnej i odcinkowej kurczliwości mięśnia sercowego - przewlekła choroba wieńcowa, przebyty zawał serca, kardiomiopatie
- Ocena morfologii i funkcji zastawek serca–diagnostyka wad zastawkowych
- Diagnostyka niewydolności serca
- Ocena serca w przebiegu nadciśnienia tętniczego
- Ocena osierdzia, diagnostyka płynu w osierdziu

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa

Rejestracja zapisu EKG, oraz ciśnienia tętniczego podczas narastającego wysiłku fizycznego na bieżni

probawysilkowaGłówne wskazania:
-Diagnostyka choroby wieńcowej po zawale serca- test rokowniczy
- Po rewaskularyzacji- po plastyce naczyń wieńcowych, po by-passach
-Ocena tolerancji wysiłku u pacjentów z niewydolnością serca
- Kwalifikacja do różnych form rehabilitacji kardiologicznej
-W zależności od wskazań badanie wykonywane jest wg różnych protokołów
- Mile widziane skierowanie od lekarza prowadzącego – ułatwia dobór optymalnego sposobu badania.
-Konieczna informacja o zażywanych lekach !

Holter ciśnieniowy

Automatyczny 24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego

holtercisnioniowyGłówne wskazania:
- Ocena dobowego profilu ciśnienia
- Ocena tzw. nadciśnienia białego fartucha
- Kontrola skuteczności leczenia
- Diagnostyka nadciśnienia w przypadku granicznych
wartości pomiarów tradycyjnych
Mały kompaktowy rejestrator ciśnienia z certyfikatem ESH – Europejskie
Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego

Holter EKG

Ciągła rejestracja zapisu EKG (24-96 godz.) w warunkach ambulatoryjnych. Bezpieczna i wiarygodna ocena czynności serca w warunkach codziennej aktywności pacjenta.

holterEKGGłówne wskazania:
- Diagnostyka dolegliwości które mogą być wyrazem zaburzeń rytmu serca, lub przewodzenia czy niedokrwienia: kołatania serca, zawroty głowy, utraty przytomności, bóle w klatce piersiowej
- Diagnostyka bezobjawowych zaburzeń rytmu i niemego niedokrwienia
- Ocena leczenia antyarytmicznego
- Ocena skuteczności leczenia choroby wieńcowej
Zależnie od wskazań, rejestracja 3-kanałowa lub 12-kanałowa

Lekarze i godziny

ul. Słowackiego 24   tel. (17) 864 17 45
 Lekarz nfz Prywatnie
 Bednarczyk Tadeusz
 Olszewski Mirosław  
Albert Marek  

 

ul. Słowackiego 11   tel. (17) 852 87 82
 Lekarz nfz Prywatnie
 Kurianowicz Rafał  

 

ul. Seniora 2   tel. (17) 857 93 62
 Lekarz nfz Prywatnie
 Pyrkosz-Cifonelli Elżbieta  

Godziny przyjęć - kliknij nazwisko lekarza

Informacje RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  PALOMED Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Słowackiego 11, 35-060 Rzeszów, NIP 8133276426 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000114694, adres email: biuro@palomed.com.pl, tel.17 85 38 858
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 c) ww. Rozporządzenia w celach związanych z realizacją usług medycznych i będą udostępniane  Narodowemu Funduszowi  Zdrowia,  innym podmiotom na podstawie przepisów prawa oraz pełnomocnictw udzielonych przez Panią/Pana
  3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora  dostępu do swoich  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  oraz prawo  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo  do przenoszenia danych.
  4. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Niniejsze dane będą przetwarzane przez okres zgodny z art.29 ust.1  ustawy z dnia 6 listopada 2008 ro prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318)
  6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe.
Web Statistics

Ta strona używa ciasteczka (cookies). Tutaj zanjdziesz wiecej informacji o ciasteczkach.

  Akceptuje ciasteczka na tej stronie.