Rehabilitacja ogólnoustrojowa na oddziale dziennym

Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ośrodka/oddziału dziennej rehabilitacji kierowane są do pacjentów, których stan kliniczny nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego. rehabilitacja prowadzona jest z uwzględnieniem stanu zdrowia pacjenta.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym to świadczenia polegające na kompleksowej rehabilitacji narządu ruchu z uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych, neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych. W ramach świadczeń wykonywane są: kompleksowa rehabilitacja/fizjoterapia, badania diagnostyczne oraz świadczenia towarzyszące.

W ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej w oddziale dziennym udzielane są:
 • porady lekarskie
 • świadczenia z neuropsychologii,logopedii, psychoterapii
 • zabiegi fizjoterapeutyczne, dostosowane do stanu klinicznego pacjenta
 • indywidualne zajęcia z pacjentem, w zależności od jego stanu zdrowia

SKIEROWANIE do rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym kierują lekarze oddziału:

 • urazowo - ortopedycznego;
 • chirurgicznego;
 • neurochirurgicznego;
 • reumatologicznego;
 • chorób wewnętrznych;
 • onkologicznego;
 • urologicznego;
 • ginekologicznego oraz
 • lekarze poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej - w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych
 

Przychodnia Rodzinna i Centrum Rehabilitacji
Rzeszów, ul. Seniora 2

tel.
17 857 93 62,63


Drukuj   E-mail