kar ban reh ban usg ban med ban

b1

Współpracujemy z

ALAB laboratoria
Opieka medyczna dla firm
Ratownictwo medyczne
Prywatna opieka medyczna
Protetyka słuchu

Przysługuje pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego przemieszczania się nie mogą dotrzeć do placówek udzielających świadczeń w warunkach ambulatoryjnych, a wymagają rehabilitacji.

Rehabilitacja domowa realizowana jest u chorych rokujących poprawę, z zaburzeniami funkcji narządu ruchu spowodowanymi:

  • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego
  • uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia
  • chorobami przewlekle postępującymi (np. rdzeniowy zanik mięśni, zapalenie wielomięśniowe, guzy mózgu, reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Parkinsona)
  • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu do 6 miesięcy po operacji
  • stanami po urazach kończyn dolnych do 6 miesięcy po urazie
  • Lekarz specjalista poradni rehabilitacyjnej po wizycie w domu pacjenta podejmuje decyzję o leczeniu i ustala ogólny program usprawniania leczniczego

Skierowanie na rehabilitację w warunkach domowych wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, specjalista II° w dziedzinie: rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej, reumatologii, neurologii, ortopedii i traumatologii.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.

Web Statistics