Ta strona używa ciasteczka (cookies). Tutaj zanjdziesz wiecej informacji o ciasteczkach.

  Akceptuje ciasteczka na tej stronie.
kar ban reh ban usg ban med ban

b1

Współpracujemy z

ALAB laboratoria
Opieka medyczna dla firm
Ratownictwo medyczne
Prywatna opieka medyczna
Protetyka słuchu
×

Wiadomość

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

View GDPR Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.
aptlenPolega na podaży pacjentowi do oddychania tlenu w większym stężeniu niż występuje on w powietrzu atmosferycznym, za pomocą koncentratora tlenu, który pozostaje w domu chorego. 

 

Dla kogo przeznaczone jest Domowe Leczenie Tlenem?

Dla pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową, którzy dla utrzymania się przy życiu, muszą przez kilkanaście godzin na dobę oddychać większym stężeniem tlenu.

Jaki lekarz kwalifikuje do Domowego Leczenia Tlenem?

Kwalifikacji dokonuje lekarz pulmonolog, specjalista chorób płuc
( zobacz naszych lekarzy pulmonologów )

Czy leczenie tlenem jest płatne ?

 • W ramach programu Domowego Leczenia Tlenem realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia leczenie jest BEZPŁATNE.
 • Koszt prywatnego wypożyczenia - 8,00 zł na dobę (wypożyczamy tylko koncentratory używane )

Dane techniczne wybranych aparatów tlenowych

Jak ubiegać się o przydzielenie koncentratora w ramach programu realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia?

 • Otrzymać kwalifikację do Domowego Leczenia Tlenem od lekarza pulmonologa -  są to pacjenci z ciężką niewydolnością oddechową, w przebiegu Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP),  którzy spełniają kryteria określone przez NFZ
 • Zgłosić taką kwalifikację w naszej przychodni -  ul. Słowackiego 11 w Rzeszowie tel. 0 17 852 87 82 - czas oczekiwania na koncentrator tlenowy zależny jest od ilości zgłoszeń i limitów ustalonych przez NFZ 

Jak wygląda opieka nad pacjentem objętym programem Domowego Leczenia Tlenem w NZOZ Palomed ?

 • Pacjenci objęci domowym leczeniem tlenem przez NZOZ Palomed, pozostają pod opieką pielęgniarki naszej przychodni, oraz podlegają okresowym kontrolom przez lekarza pulmonologa w naszej przychodni  Pani Dr Ewa Drabik-Peszko
 • Pacjent nie musi rezygnować z opieki swojego dotychczasowego lekarza.
 • Zgodnie z wymogami stawianymi przez NFZ wizyty pielęgniarki odbywają się raz na kwartał. Podczas takiej wizyty sprawdzany jest ogólny stan zdrowia pacjenta, oraz poprawność działania koncentratora tlenowego, udzielane są dodatkowe instrukcje dotyczące codziennej obsługi urządzenia. W razie koniczności, wizyty mogą odbywać się częściej. Pacjent zgodnie z wymogami NFZ, każdorazowo proszony jest o potwierdzenie wizyty własnoręcznym podpisem.

 

NZOZ Palomed 
35-060 Rzeszów
ul.Słowackiego 11
tel. 17 852 87 82
osoba odpowiedzialna: Lucyna Preizner   tel. kom. 889 483 798

 

Informacje RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  PALOMED Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Słowackiego 11, 35-060 Rzeszów, NIP 8133276426 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000114694, adres email: biuro@palomed.com.pl, tel.17 85 38 858
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 c) ww. Rozporządzenia w celach związanych z realizacją usług medycznych i będą udostępniane  Narodowemu Funduszowi  Zdrowia,  innym podmiotom na podstawie przepisów prawa oraz pełnomocnictw udzielonych przez Panią/Pana
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora  dostępu do swoich  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  oraz prawo  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo  do przenoszenia danych.
 4. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Niniejsze dane będą przetwarzane przez okres zgodny z art.29 ust.1  ustawy z dnia 6 listopada 2008 ro prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318)
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe.
Web Statistics

Ta strona używa ciasteczka (cookies). Tutaj zanjdziesz wiecej informacji o ciasteczkach.

  Akceptuje ciasteczka na tej stronie.