kar ban reh ban usg ban med ban

b1

Współpracujemy z

ALAB laboratoria
Opieka medyczna dla firm
Ratownictwo medyczne
Prywatna opieka medyczna
Protetyka słuchu

PNF - Proprioceptive Neuromuscular Facilitation.

Terapia funkcjonalna, której celem jest odtworzenie lub ponowna nauka konkretnej, utraconej w wyniku choroby funkcji. Metoda bazuje na mechanizmach neurofizjologicznych, umożliwia skuteczną pracę zwłaszcza z pacjentem neurologicznym (Udar mózgowy, SM i inne) a także z pacjentem ortopedycznym (uszkodzenia tkanek miękkich, więzadeł, ścięgien, włókien mięśniowych, osłabienie funkcji i siły mięśnia itp.). Wykorzystuje również techniki ukierunkowane na:poprawę funkcji mięśni (siła, koordynacja) poprawę zakresu ruchu w stawach hypomobilnych zmniejszenie dolegliwości bólowych Bardzo ważnym elementem terapii jest reedukacja prawidłowego stereotypu chodu (odtworzenie prawidłowych nawyków ruchowych) poprzez pracę z pacjentem nad każdą fazą cyklu chodu. Terapia jest bardzo urozmaicona i przez to ciekawa dla pacjenta, który bierze również udział w planowaniu i przebiegu procesu rehabilitacji.

Powrót

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

Web Statistics